Bình điều áp Composite

Bình điều áp Composite

Chi tiết sn phm:  http://www.xulynuocthaicongnghiep.net/vat-tu-xu-ly-nuoc-1



  • Xuất xứ :  nhập khẩu từ WELLMATE - Pentair (Mỹ)
  • Công dụng : Chứa nước - điều áp; trộn hóa chất, trộn khí vào nước
  • Vật liệu chế tạo : bằng Composite
  • Ưu điểm : dễ sử dụng, rất bền cả khi đặt ngoài trời
  • VAT : 10%
Mã hàng
Quy cách
 
WM-6 PN7
WM-9 PN7
WM-12 PN7
WM-14 PN8.6
WM-20 PN8.6
WM-25 PN8.6
WM-35 PN8.6
WM-60 PN8.6
WM-80 PN8.6
Chứa nước & điều áp
75L, D410, H810, ống D34, 8.1kg
120L, D410, H1120, ống D34, 11.2kg
150L, D410, H1450, ống D34, 13.6kg
180L, D530, H1050, ống D42, 19.5kg
230L, D610, H1050, ống D42, 22.7kg
330L, D610, H1400, ống D42, 33kg
450L, D610, H1890, ống D42, 43kg
700L, D760, H2010, ống D60, 106kg
1000L, D910, H2060, ống D60, 132kg
 
UT-30 PN5
UT-40 PN5
UT-80 PN5
UT-120 PN5
Trộn hóa chất
110L, D410, H1110, ống D42, 11.3kg
150L, D410, H1140, ống D42, 12.7kg
300L, D530, H1570, ống D42, 19.5kg
450L, D610, H1840, ống D42, 28.6kg
 
HP-7 PN5
HP-9 PN5
HP-18 PN5
HP-26 PN5
Bộ ngắt chân không
Bộ hút khí
Trộn nước - khí
110L, D410, H1110, ống D42, 11.8kg
150L, D410, H1440, ống D42, 13.2kg
300L, D530, H1570, ống D42, 20kg
450L, D610, H1840, ống D42, 29kg
-
Có nút điều chỉnh lượng khí
 



Comments