TUYỂN NỔI DAF

TUYỂN NỔI  - Dùng Cho Xử Lý Nước Thải

Thiết Bị Tuyển Nổi  DAF

 
Chuyên Sản Xuất Các Thiết Bị 
Tuyển Nổi DAF, Máy Ép Bùn, Bồn Lọc áp lực, Bể Thép.... Chất Lượng Tốt Giá Cạnh Tranh1. Video Tuyn ni (quay tại xưởng chế tạo)

YouTube Video


 Quá trình tuyn ni cũng được s dng rng rãi trong vic xa lý cht thi công nghip, các nhà máy x lý nước thải đ loi các cht béo, du m và các cht rn phân tán trong nước thi. Các quá trình này được gi là quá trình tuyn ni khí hòa tan (Dissolved Air Flotation-DAF). 

Tuyển nổi DAF (hình thực tế tại xưởng)
 

Bồn tạo vi bọt (hình thực tế tại xưởng)

2. Cấu tạo của thiết bị cơ bản.

DxH=2200x2000mm
Vật liệu; + Thân inox 304 2mm
             + Gân tăng cứng sắt CT3 6 mm

                      + Chân bồn I 200

- Bao gồm 2 motor truyền động
- Bộ góp điện
- Gàu vớt bọt

- Bồn tạo vi bọt

Ứng dụng trong xử lý nước thải thuỷ sản, giấy, cao su, thực phẩm...

Sản phẩm được chế tạo và lắp ráp bởi  
Công ty TNHH Công Nghệ Xử Lý Nước Sài Gòn

Liên hệ:
Công ty TNHH Công Nghệ Xử Lý Nước Sài Gòn


Website: http://www.xulynuocthaicongnghiep.net/

                http://www.xulynuocthaicongnghiep.net/

Tuyển nổi Tuyển nổi  Tuyển nổi  Tuyển nổi Tuyển nổi  Tuyển nổi Tuyển nổi 

tuyen noi  tuyen noi  tuyen noi  tuyen noi  tuyen noi  tuyen noi  tuyen noi 

Tuyển nổi Tuyển nổi  Tuyển nổi  Tuyển nổi Tuyển nổi  Tuyển nổi Tuyển nổi 
Comments